ĐỊNH NGHĨA HÀN BẤM - HÀN ĐIỂM

Hàn điểm hay hàn bấm là phương pháp hàn điện tiếp xúc mà mối hàn không thực hiện liên tục trên toàn bộ bề mặt tiếp xúc mà chỉ thực hiện theo từng điểm riêng biệt gọi là điểm hàn.
 
Dòng điện được cung cấp và tập trung bằng một bộ (đôi) điện cực. Bộ đôi điện cực này cũng định vị 2 tấm kim loại được hàn nhằm duy trì tiếp xúc tốt giữa chúng (về mặt tiếp xúc điện) và cung cấp một áp lực hợp lý để phần kim loại nóng chảy được giữ trên bề mặt hàn.
 
Với thép, nguồn cấp năng lượng thường là dòng điện xoay chiều và thời gian dòng điện chạy qua thường được đo bằng số chu kỳ của dòng xoay chiều. Các tham số chính của quá trình là: cường độ dòng điện, số chu kỳ của dòng điện, áp lực của điện cực, và các thuộc tính của điện cực (ví dụ: hình dáng điện cực, vật liệu làm điện cực).

ỨNG DỤNG MÁY HÀN BẤM - HÀN ĐIỂM:

Hàn bấm tiếp xúc được sử dụng rộng rãi trong việc liên kết các tấm thép có chiều dày lên tới 0.125 inch và có thể sử dụng cho rất nhiều loại vật liệu, kể cả kết hợp nhiều vật liệu khác nhau. Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của hàn điểm tiếp xúc là trong công nghiệp ô tô.

Đặc điểm hàn bấm

Hàn bấm - Hàn điểm tiếp xúc được sử dụng rộng rãi trong việc join các tấm thép có chiều dày lên tới 0.125 inch và có thể sử dụng cho rất nhiều loại vật liệu, kể cả kết hợp nhiều vật liệu khác nhau. Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của hàn điểm tiếp xúc là trong công nghiệp ô tô với những ưu điểm chính là tốc độ nhanh, phù hợp để tự động hóa và dễ đưa vào các dây chuyền năng suất cao cùng với các bước sản xuất khác. Bằng việc điều khiển các giá trị dòng điện, thời gian hàn và áp lực của điện cực bằng máy tính, các mối hàn chất luợng tốt có thể được tạo ra với tốc độ sản xuất cao, chi phí lao động thấp, không đòi hỏi nhân công lành nghề.

PHƯƠNG PHÁP HÀN BẤM - HÀN ĐIỂM MỘT PHÍA VÀ HAI PHÍA

Hàn điểm hai phía: Các tấm hàn được đặt giữa hai điện cực hàn. Sau khi ép sơ bộ và đóng điện, dòng điện trong mạch chủ yếu tập trung ở một diện tích nhỏ trên mặt tiếp xúc giữa hai tấm nằm giữa các điện cực, nung nóng kim loại đến trạng thái nóng chảy. Tiếp theo cắt điện và ép với lực ép đủ lớn, tạo nên điểm hàn. Phương pháp hàn hai phía mỗi lần hàn chỉ được một điểm hàn giữa hai tấm, nhưng có thể thực hiện được các tấm dày hoặc hàn cùng một lúc nhiều tấm xếp chồng.

Hàn điểm một phía: Hai điện cực bố trí cùng một phía so với vật hàn. Sự nung nóng các điểm hàn do dòng điện chạy qua tấm dưới của vật hàn. Để tăng cường dòng điện chạy qua các điểm hàn, người ta bố trí thêm tấm đệm bằng đồng. Sau khi điểm hàn được nung chảy, tiến hành ép với lực ép đủ lớn ta nhận được hai điểm hàn. Còn hàn một phía, mỗi lần hàn chỉ hàn được hai tấm, nhưng cùng một lúc có thể hàn được từ hai (trên máy có hai điện cực) hoặc nhiều điểm hàn (trên máy hàn nhiều điện cực)